Trainingen

Met een wapen in de hand en zonder vooraf geoefende en geïnternaliseerde routines vaart men een koers ingegeven door persoonlijke voorkeuren en overtuigingen. Welke beslissingen neemt u als er slechts een seconde bedenktijd is en de tegenstander de aanval inzet? Bent u een aanvaller of een verdediger? Hoe wordt de ‘schermdialoog’ aangegaan en met welk doel stapt men het duel in?

Waarom schermen?

De schermkunst valt wellicht het beste te omschrijven als ‘robuust’. Geen schermer is hetzelfde en allen gaan op hun eigen persoonlijke wijze het duel aan. Deze persoonlijke schermstijl uit zich in het vertonen van bewust en onbewust non-verbaal gedrag: elke beweging is een signaal of een reactie op een signaal. Dankzij het schermen wordt dit gedrag uitvergroot. Bijvoorbeeld, een conflict of onderhandeling heeft opeens letterlijk aanvallers en verdedigers.

Het schermen is een uitstekende metafoor voor de interactie tussen mensen en biedt handvatten om eens op een andere manier naar iemands voorkeuren, kwaliteiten en valkuilen te kijken. Onze schermtraining is daarom zeer geschikt voor, onder andere, de volgende thema’s:

Onze methode

Een schermtraining van Efence is gericht op het leren door te ondervinden. Ervaringen opgedaan in een andere (en verrassende) omgeving en tijdens nieuwe situaties vormen de basis voor het creëren van inzicht en bewustwording.

Gedurende de training leren de deelnemers de principes van de schermkunst en brengen zij deze tijdens oefeningen en duels in de praktijk. Het is een actief programma dat verschillende niveaus aanspreekt: fysiek, mentaal, emotioneel en sociaal. Er wordt gekeken naar de voorkeuren en opvattingen met betrekking tot het eigen gedrag, het gedrag van de tegenstander en de interactie. Er word tijd genomen voor reflectie, discussie en het oefenen van verschillende schermstijlen in een duel. De deelnemers krijgen de ruimte om te experimenteren met gedrag in een veilige situatie. Veilig, omdat de dagelijkse werksituatie wordt vervangen door de metafoor van het schermen. Zij durven hierdoor in grotere mate authentiek gedrag te tonen en dit bespreekbaar te maken. De sfeer van respect en openheid, inherent aan het schermen, draagt hier aan bij. Kortom, met het schermmasker op vallen andere maskers af. Tijdens de schermtraining komen de volgende thema’s standaard aan bod:

Interesse in een training of workshop van Efence?

Training op maat

Vele werkvormen zijn mogelijk om de training zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de wensen, leerdoelen en samenstelling van uw groep. Enkele mogelijkheden:

Daarom maakt Efence het programma graag in samenwerking met u, bijvoorbeeld omdat u een voorkeur heeft voor bepaalde modellen of thema’s. Door het leveren van maatwerk waarborgen we onze kwaliteit en de door u behaalde voordelen.